Връщане на стоки

ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА В РАМКИТЕ НА 14 ДНИ

Ако сте потребител, съгласно § 1829 от Гражданския кодекс (Закон № 89/2012 Coll.), Вие имате право да върнете закупената стока без да посочва причина, в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на стоки. Също така имате право да направите поръчка през Интернет с лична колекция в някой от нашите обикновени магазини.

Ако не сте потребител, т.е. купувате стоки като част от вашия бизнес или предприемаческа дейност (което се определя от номера на идентификационния номер в документа за покупка), нямате право да се откажете, тъй като законът не предвижда предвиди тази възможност.

КЪДЕ И КАК ДА ВЪРНЕТЕ СТОКАТА

Можете да упражните правото си да върнете стоката в писмен вид, като се откажете от договора и изпратите стоката на адреса, посочен във фактурата.

Моля, опаковайте добре върнатите стоки, за да не се повредят при транспортиране.

Моля, върнете стоките в първоначалното им състояние, ако е възможно, за да избегнете евентуално намаляване на възстановяването с разходите, направени за възстановяване на стоките в първоначалното им състояние.

Ние ще изпратим парите за стоката по Вашата банкова сметка възможно най-скоро, не по-късно от 14 дни от оттеглянето от договора, но не преди върнатата стока да бъде доставена обратно в нашия отдел за рекламации (или преди да докажете, че върнатата стоките вече са ни изпратени). В този случай разходите за връщане на стоката са от страна на купувача.

По-долу можете да изтеглите примерен документ за отказ на потребителя от договора за покупка, който попълвате с вашите данни и изпращате предварително или заедно със стоката.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Опаковката не е необходима
. Опаковката не е предмет на покупката или част от закупения артикул. Независимо от това, BG.ATAKT.COM има право на възстановяване на действително направените разходи при връщането на стоката. Тези разходи винаги се оценяват индивидуално и като такива след това се начисляват на клиента и се компенсират със сумата на върнатите стоки.

Можете да опитате стоките
, но те не трябва да показват видимо износване. Стоката може да се използва, но е необходимо да се помисли за разходите, които ще бъдат BG.ATAKT.COM възстановяване на стоките в първоначалното им състояние и които може да са необходими за плащане.

Ще избегнете начисляването на тези такси, ако сами възстановите стоките в първоначалното им състояние (почистване, сглобяване, правилна опаковка и др.) По отношение на разнообразието от стоки, всеки случай на отказ от договора се обработва индивидуално.

Пример: Клиент поръчва и купува принтер, пуска го в експлоатация у дома, отпечатва снимка и установява, че принтерът не отговаря на изискванията му. Той обаче вече го е използвал и е започнал мастилото, доставяно с него. Нищо не се губи, използването не прекратява правото на отказ от договора, но потребителят следва да заплати за консумирания материал.

Спазване на 14-дневния срок
За спазване на крайния срок е от решаващо значение кога се изпраща отказ от договора. . Следователно срокът за отказ се счита за запазен, ако потребителят изпрати известие до търговеца по време на отказа, че се отказва от договора.

Срокът за отказ от договора продължава 14 календарни дни, неработни, и започва да тече от следващия календарен ден след получаване на стоката от потребителя.(напр. ако клиентът приеме стоката в петък, срокът за отказ се изчислява от събота включително).

Можете да изпратите отказ от договора по електронен път на имейл адрес info@msbox.cz

При първа възможност след изпращане на това отказ, трябва да ни предадете закупените стоки. В този случай няма право на възстановяване на необходимите разходи, свързани с транспорта на стоката до продавача.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ДА ПРИЛОЖИТЕ?

Препоръчваме ви винаги да прилагате документ към върнатата стока, който потвърждава, че сте закупили стоката от нас и ни улеснява да идентифицираме стоката и заявката.

Най-добрият вариант е да изпратите отказа на потребителя от договора за покупка и документа за покупка, който сте получили на вашия имейл адрес или директно със стоките. По-долу можете да изтеглите примерен документ за отказ на потребителя от договора за покупка.

КАКВИ СТОКИ ИЗОБЩО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ?

По-специално, потребителят не може да се откаже от договора по закон:

Изключение правят случаите, когато отказ от договора е изрично уговорен.

КРАТЪК ПРЕГЛЕД В КРАЯ

ИЗТЕГЛИ

МОДЕЛ ДОКУМЕНТ - Оттегляне на потребител от договори за покупка