Текущи настройки
1. ЕЗИК българскиflag_bg
2. СТРАНА Българияflag_BG
3. ВАЛУТА leva / BGN

Помощ
Валутните превръщания се извършват по текущия дневен курс в Чешката национална банка. Поради тези причини цените на стоките може да се променят в зависимост от текущия валутен курс на чешки и други валути. Плащането на поръчката може да се извърши само в евро, долари и чешки корони. Получената цена на поръчката винаги се показва в тези валути.